tisdag 13 mars 2012

Utveckla din ide'


Lateralt tänkande är en bra metod för att få igång idéflödet i hjärnan. Den utvecklades av Edward de Bono, och innebär att kombinera olika företeelser, göra tvärtom eller hitta helt nya användningsområden för saker. Man tänker på tvärs, eller i sidled, istället för bara rakt fram.
Istället för att fastna i sökandet efter den optimala lösningen försöker man hitta nya vägar och ingångar från alla möjliga, och omöjliga, håll. Ingångar kan exempelvis vara: Vad skulle hända om jag gjorde precis tvärtom? Eller: Hur skulle jag lösa detta om jag var i en helt annan bransch eller en helt annan roll?  Det här kan ge helt nya tankar som senare kan leda vidare till fantastiska nyskapande idéer. 
Första steget i lateralt tänkande är bara att få så många idéer som möjligt. Först därefter kan man börja fundera på vad som är bra och realistiskt. Det här gör att man kan få igång kreativitetsflödet utan att stoppa det med kritiska tankar. Självklart i trygg förvissning om att det kritiska och logiska tänkandet kommer in i ett senare skede.
Ett utomordentligt bra sett att få mer kreativa vägar i sin hjärna och
tankeverksamhet. Om man är kreativt lagd eller inte beror på en själv,
alla har en kreativ ådra men den kanske måste tränas upp för att bli bättre
men alla kan om viljan finns där. Varje gång man tänker en ny tanke så
byggs det nya banor åt olika håll för att komma runt och lösas på olika sett,
bara man inte tittar rakt fram hela tiden utan försöker utveckla sin tanke och
se hur man kan hitta lösningen på den, våga tänka ett steg längre men då får
man stoppa den inre kritiska rösten som brukar avråda en ibland från att
fortsätta på sin ide och spinna vidare den får inte bryta sig igenom för då kan
man inte utveckla sin kreativa förmåga att fortsätta. Tänker man bara kritiskt
så kommer man ingenstans det är bättre att ta in det kritiska till ett senare
tillfälle annars kanske inte iden utvecklas åt rätt håll, låt iden löpa först.
Jag älskar kreativitet och brukar spinna vidare på ideer som ploppar upp det
är riktigt roligt faktiskt och se vart man hamnar i tanken och se om det går
att utveckla vidare till nåt ännu bättre det är ju bara upp till en själv vart man
ska stanna med sin tanke, du bestämmer.

Ideer föder Ideer........!!!!


Inga kommentarer: